.: Ad:.

19 września 2011

FTP w konsoli, czyli jak zyć bez FileZIlli.

Nie każdy wie, że tak jak każdy system operacyjny tak i Linux ma wbudowanego klienta ftp. Niestety jest to klient działający w terminalu i często jest przez to traktowany jako narzędzie trudne i głupie, bo przecież mamy takie rozwiązania jak FileZilla FTP Client. Problem jednak w tym, że niewiedza skazuje nas na kłopoty, gdy terminal jest jedynym co mamy do dyspozycji. W tym artykule pokażę najważniejsze komendy pozwalające na pracę z serwerem ftp w terminalu.Aby zalogować się do serwera wydajemy jedno z poniższych poleceń:

ftp adres.serwera.ftp

ftp 188.234.122.2

ftp user.name@serwer.ftp

Ostatnia metoda od razu podaje nazwę użytkownika niezbędną do zalogowania. W pozostałych przypadkach musimy ją podać oddzielnie, następnie zaś wpisujemy hasło.
Z oczywistych powodów nie podaję tu żadnych sensownych danych. Każdy musi te dane uzupełnić według własnych aktualnych potrzeb.
Gdy się zalogujemy zobaczymy następujący znak zachęty:

ftp>

Po tym znaku wydajemy komendy dla serwera. Jeśli chcemy zobaczyć listę plików w katalogu bieżącym wpisujemy:

ls

Powinno to spowodować mniej więcej taki efekt, jak pokazano poniżej:

ftp> ls
200 PORT command successful
150 Opening ASCII mode data connection for file list
-rw-r--r--   1 zs1      szkoly       7748 May 23 20:13 zs1logo.png
226 Transfer complete
ftp>


Jak widać na serwerze znajduje się tylko jeden plik - logo.png. Oczywiście może to być bardziej rozbudowana zawartość - zawsze jednak ostatnia nazwa to właśnie nazwa pliku lub folderu.

Załóżmy teraz że chcemy wejść do jakiegoś folderu. Posłuży nam do tego komenda:

cd nazwa_folderu

Niestety nie zobaczymy aktualnego folderu w znaku zachęty, który zawsze wygląda tak samo, można to jednak sprawdzić komendą:

pwd

Powiedzmy sobie teraz słów kilka o pobieraniu plików z serwera ftp. Służy do tego komenda:

get nazwa_pliku

lub

get nazwa_pliku nowa_nazwa_pliku

Pliki pobierane są do folderu na komputerze lokalnym. Należy go oczywiście dobrze ustawić za pomocą sprytnej komendy:

lcd /ściezka/do/folderu

Można sprawdzić aktualny folder lokalny poprzez komendę

lpwd

A co zrobić, gdy musimy pobrać kilkanaście plików? Mamy i na to sposób, polecenie:

mget *

lub inna wariacja na temat:

mget *.txt

Pierwsza pobiera wszystko, zaś druga tylko pliki tekstowe *.txt. Operacja ta może być trochę uciążliwa, gdyż musimy potwierdzić kopiowanie każdego pliku. Aby to ominąć używamy dodatkowej opcji -i.
Kasowanie pliku:

delete nazwa_pliku

Upload pliku na serwer:

put nazwa_pliku

Podobnie jak dla get mamy:

mput *

Możemy też tworzyć foldery:

mkdir nazwa_nowego_folderu

i je kasować:

rmdir nazwa_folderu

Na koniec kilka komend technicznych.

prompt on
prompt off

Powyższa komenda włącza i wyłącza komunikaty.

Ustawienie sposobu transmisji danych:

ascii

lub

binary

Opcja ASCII jest domyślna dla plików tekstowych. W zasadzie tylko z nimi się ona sprawdza. Dla wszelkich innych plików powinniśmy używać opcji BINARY.

Aby rozłączyć się z serwerem ftp i opuścić klienta wpisujemy:

quit

lub

bye


Jest to oczywiście tylko część możliwości programu ftp. Aby dowiedzieć się więcej wpisz:

ftp --help

lub będąc zalogowanym do serwera (jedna z trzech możliwości):

ftp>help

ftp>?

ftp>help komenda

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz