Featured Posts

.: Ad:.

3 stycznia 2014

ditaa - sztuka zakodowana w Ascii

Czy da się tworzyć sztukę używając systemowego notatnika? Może prościej - czy da się w ogóle coś wygenerować w systemowym notatniku? Odpowiedź brzmi: TAK! Oczywiście należy jeszcze zdefiniować czym jest dla nas sztuka i czym jest to "coś", oczywiście patrząc przez pryzmat notatnika. Jak zawsze trzeba zacząć od rzeczy prostych, a do tych znakomicie nadaje się narzędzie ditaa - generator diagramów Ascii.


ditaa to narzędzie bazujące na Javie, które potrafi zamienić odpowiednie znaki kodu Ascii na bitmapy. W efekcie otrzymujemy całkiem przyzwoite diagramy, a mnogość dostępnych opcji pozwala nam na uwolnienie prawdziwego ducha twórczości. Ale po kolei.
+---------+
| cBLU  |
|     |
|  +----+
|  |cPNK|
|  |  |
+----+----+
  
Przed renderingiemustawienia domyslneopcja -E włączona


Najnowszą wersję można pobrać ze strony: http://sourceforge.net/projects/ditaa/
Wymagane jest też zainstalowane środowisko Java Runtime JRE, najlepiej w wersji 1.5 lub nowszej.
Gdy wszystko mamy zainstalowane jak trzeba startujemy ditaa z lini komend, wpisując polecenie:

java -jar ditaaNNN.jar

gdzie NNN to wersja zainstalowanego oprogramowania. Powita nas ekran krótkiej pomocy, gdzie m.in. znajdziemy opis takich opcji jak:
-E,--no-separation - usuwa separację sąsiednich bloków diagramu, efekt widać na poniższym przykładzie:
-r,--round-corners - wszystkie rogi będą zaokrąglone.
-s,--scale <SCALE> - liczba naturalna określająca rozmiar renderowanego obrazka (2.5 renderuje obraz 1.5 raza większy niż oryginał).
-S,--no-shadows - wyłącza efekt cienia.
-t,--tabs <TABS> - definiuje ilość spacji w tabulatorze (domyślnie 8). Używanie tabulacji jest niepolecane.

Trochę przykładów nigdy nie zaszkodzi.

Zaokrąglony róg/rogi - znaki / oraz \ pozwalają zaokrąglić wybrany róg diagramu:
/--+
| |
+--/
  
round corner demo
Kod AsciiRender
Kolor - składnia pozwalająca dodać kolory do diagramu ma postać:
cXXX
Gdzie XXX to numer szesnastkowy określający kolor w systemie RGB.
/----\ /----\
|c33F| |cC02|
|  | |  |
\----/ \----/

/----\ /----\
|c1FF| |c1AB|
|  | |  |
\----/ \----/
  
color demo
kod AsciiRender
Można też stosować tutaj kilka ułatwień:

Color codes
/-------------+-------------\
|cRED RED   |cBLU BLU   |
+-------------+-------------+
|cGRE GRE   |cPNK PNK   |
+-------------+-------------+
|cBLK BLK   |cYEL YEL   |
\-------------+-------------/
color code
Kod AsciiRender


Jak widać kolorowe pole może zawierać również tekst, którego kolor dopasowywany jest do tła automatycznie - domyślny kolor to czarny. Kodowanie koloru dotyczy tylko zamkniętych kształtów i poza nimi po prostu nie działa.


Tagi - ditaa rozpoznaje pewne tagi zmieniające sposób renderowania kształtu. Umieszczane są one wewnątrz kształtu w nawiasach klamrowych {}. Poniżej ich krótkie zestawienie.

NazwaAsciiRenderKomentarz
Document
+-----+
|{d} |
|   |
|   |
+-----+
  
Symbol reprezentujący dokument.
Storage
+-----+
|{s} |
|   |
|   |
+-----+
  
Symbol reprezentujący ikonę bazy danych lub dysku.
Input/Output
+-----+
|{io} |
|   |
|   |
+-----+
  
Symbol reprezentujący pole wejścia/wyjścia.
Przerywane linie - Każdy render zawierający w kodzie Ascii znak równości = (dla linii poziomych) lub dwukropek : (dla linii pionowych) ma postać linii przerywanych. 
----+ /----\ +----+
  : |  | :  |
  | |  | |{s} |
  v \-=--+ +----+
kod AsciiRender
Punktowe połączenia - Użycie gwiazdki * jest odnotowywane na linii w postaci kółka, nie kończącego linii!
*----*
|  |   /--*
*  *   |
|  | -*--+
*----*
point marker demo
AsciiRender
Triki tekstowe - wypunktowanie - zamieszczenie skłądni postaci o XXCV spowoduje wygenerowanie wypunktowania o treści XXCV, znak o musi być poprzedzony i zakończony spacją.
/-----------------\
| Things to do  |
| cGRE      |
| o Cut the grass |
| o Buy jam    |
| o Fix car    |
| o Make website |
\-----------------/
bullet point demo
Before processingRendered
Życzę miłej zabawy. Powodzenia!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz